Ikerketa lerroak

  • Aldaketa teknologikoak eta sozialak eta bizialdi osoko ikaskuntza-estrategiak aztertzea eta ulertzea.

  • Bazterketa digitalerako eta sozialerako moduak eta horiei aurre egiteko moduak aztertzea.

  • Hezkuntza problematizatzea, ikusizko kulturari buruzko ikasketetatik eta arteetan oinarritutako ikerketatik abiatuta.


  • Ezagutza nola ikasten eta sortzen dugun aztertzea eta horri buruz hausnartzea: prestakuntzari eta munduarekin eta besteekin duen harremanari buruzko diskurtso partekatua garatzea.

Gaia

Ikerketa-talde honen helburua hezkuntza-kalitatearen eta ikaskuntza-testuinguruen hobekuntza eta berrikuntza aztertzea da, gizarte garaikidean gertatzen ari diren eraldaketek eraginda.

Gai horri heltzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologia digitalak aztertuko ditugu hausnarketa-prozesuen bidezko irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan.

Gainera, metodo artistikoetatik abiatutako ikerketa interesatzen zaigu, ikerketa-tesiak lekualdatzeko aukera ematen baitigute, eta errealitatea ikuspegi desberdinetatik aztertzeko aukera ematen baitigute, hezkuntza hobetzeko.

Interes berezia ematen diegu gizarte-justizia handiagoa susta dezaketen egoera ahulak eraldatzera bideratutako teknologia sozialak dituzten jarduera emantzipatzaileei.

Diziplina aniztasuna

Ikerketa-talde hau hainbat sail eta jakintza-arlotako kideek osatzen dute:

Adierazpen Plastikoaren Didaktika (Estibaliz Jimenez de Aberasturi, Alaitz Sasián, Miriam Peña, Regina Guerra, Amaia Urzain, Olaia Miranda), Didaktika eta Eskola Antolaketa (José Miguel Correa Gorospe, Aingeru Gutierrez-Cabello, Eider Chaves, Lorea Fernández), Natur Zientzien Didaktika (Josu Sanz), Pintura(Julen Araluze, Iñaki Imaz), Filosofia ( Crisitina Lasa).